Ostříži

Družina se skládá ze starších členů junáka. Věkově jsou to děti od 10 do 13let a mají splněný skautský slib. Hlavní náplní programů je skautská stezka, která právě prochází renovací. V současné podobě tedy experimentální skautská stezka. Krom plnění výzev, pohybových a vzdělávací aktivit se zaměřujeme na svou soudržnost (tzv. teambuilding).

Vedoucím je aToM

Schůzky se konají každou středu od 18:00 do 19:30

kontakt: kobilki@volny.cz     606 764 870