Šíp

Prioritou pro náš oddíl je výchova jak mladších členů (benjamínků/vlčat) i skautů, aby se stali samostatnými a spolehlivými. Rozvíjení osobnosti po stránce psychické i fyzické. Dobrý vztah k přírodě i k ostatním lidem, kteří nemusí být skauti.

Jednotlivých cílů dosahujeme pomocí různorodého programu na pravidelných schůzkách, množstvím pořádaných akcí, originalitou každého výletu (který je častokrát nezapomenutelný).

Chlapecký oddíl Šíp má nyní pouze dvě družiny. Družinu jestřábů a ostřížů.

V případě zájmu je možné navštívit schůzku jedné z družin. Rádi ho zapojíme do programu.